79e4d916-3bde-4ba7-9607-19b7fc788aa1
Facebook-icon Tweeter-icon Googlep-icon
http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/horsemove/image/534bf9e46fdf0f97ee000001/398f9346-81f6-47fb-829e-98934775f021.PNG
การแข่งขันขี่ม้า กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2558
F78eb6e0-a156-4039-8660-50a5c26b0451

ตารางการแข่งขันขี่ม้า กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2558
"นนทรีเกมส์"
วันที่ 20-22 มค. 2558
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม

(ข้อมูลจาก University Games Group via Facebook)

19 มกราคม 2558
ทุกมหาวิทยาลัยนำม้าเข้าที่พัก

20 มกราคม 2558
11.00 น. ตรวจม้า
13.00 น. ประชุมนักกีฬา

21 มกราคม 2558
8.00 น. การแข่งขันศิลปะบังคับม้า (Dressage) ประเภททีม และ บุคคล

22 มกราคม 2558
6.00 น. การแข่งขันขี่ม้ามาราธอน (Endurance) ระยะทาง 40 กิโลเมตร
13.00 น. การแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) ประเภททีม และ บุคคล

ทั้งนี้ นักกีฬาสามารถนำม้าเข้าในวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม www.kps.ku.ac.th/nontrigame และ www.facebook.com/nontrigame2015

*****

รีวิวการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย มอดินอดงเกมส์ 2557

Photo Album 'Mor Dindaeng Games 2014'

*****

 

เป็นการนำดอกนนทรีมาจัดเป็นองค์ประกอบพร้อมกับลายเส้นตัวเลข 42 ที่แสดงการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ  ห่วงห้าห่วง  หมายถึง มิตรภาพและความสามัคคีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 5 กลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้  สีที่ใช้มีความหลากหลายเพื่อสื่อถึงสีสัน  ความสนุกสนานที่หลายสถาบันได้เข้าร่วมการแข่งขัน สีเหลือง มาจากดอกนนทรี สีเขียว เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย สีชมพู มาจากดอกชมพูพันธ์ทิพย์ สีฟ้าอมเขียว เป็นสีแสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติของสถาบัน โดยรวมทั้งแผ่นน้ำและป่าไม้ สีเทา เป็นสีแห่งความเป็นกลาง หมายถึง ความเป็นกลางของเจ้าภาพในครั้งนี้


Mascot ประจำการแข่งขัน “แสนรัก” โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน มีลักษณะนิสัยที่น่ารัก น่าเอ็นดู แข็งแรง ร่าเริง สนุกสนาน  เป็นมิตรกับทุกคน จนเป็นที่มาของชื่อ  แสนรัก โดย “แสน” ได้มาจากคำว่า กำแพงแสน ส่วนคำว่า “รัก” ได้มาจากคำว่า น่ารัก ซึ่งโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนเป็นโคที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยปรับปรุงพันธุ์มายาวนาน จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากเกษตรกรอย่างแพร่หลาย ใช้สีเขียวเพื่อสื่อถึงสถาบัน เปลวไฟบนคบเพลิงเป็นตัวเลข 42 สื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42Mascot สำหรับกีฬาขี่ม้า

*****

Venue
Kasetsart University (Kampangsan), Nakorn Pathom
Date
20 Jan 2015
to
22 Jan 2015
Category
News, Dressage, Jumping, Eventing, Others
Facebook-icon Tweeter-icon Googlep-icon
Media
A16795c5-2701-4224-a4cf-b18f9fea8090
Facebook-icon Tweeter-icon Googlep-icon
Classes
02-28.%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%....pdf
pages
%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%....pdf
pages
%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%....pdf
pages
%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%....pdf
pages
Starting Order
Result
Nontri%20games%20dressage&%20ju....pdf
pages
%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%....pdf
pages
%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%....pdf
pages
%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%....pdf
pages
Summary
A507ccd6-186d-43cd-a121-c227ee59f5c6


ติดตามผลการแข่งขันขี่ม้าประจำวัน (Daily Results) ได้ที่นี่

ผลการแข่งขันขี่ม้า (21มค.58) กีฬามหาวิทยาลัย 2558 นนทรีเกมส์ 

ศิลปการบังคับม้า ประเภททีม
เหรียญทอง -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คะแนนรวม 136.97คะแนน
(ภวิตา รุ่งเลิศเกรียงไกร/K2 69.85%, สุประวีณ์ แสงเอม/รติ 67.12%)
เหรียญเงิน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนรวม 131.52คะแนน
(พรศรี ประจวบเหมาะ/ฟ้าสาง 65.91%, ศุภณัฐ วรรณกุล/Cornelius 65.61%)
เหรียญทองแดง - ม.เกษตรศาสตร์ คะแนนรวม 123.79คะแนน
(อาริยา ชาญพิพัฒน์กุล/พงศาวดาร 64.55%, ชนิกานต์ พ่วงทอง/Braveheart 59.24%)

ศิลปการบังคับม้า ประเภทบุคคล
เหรียญทอง - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภวิตา รุ่งเลิศเกรียงไกร/K2 69.85%
เหรียญเงิน - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุประวีณ์ แสงเอม/รติ 67.12%
เหรียญทองแดง -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พรศรี ประจวบเหมาะ/ฟ้าสาง 65.91% 


ผลการแข่งขันขี่ม้า (22มค.58) กีฬามหาวิทยาลัย 2558 นนทรีเกมส์ 

ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภททีม (ถ้วยจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย)
เหรียญทอง - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลารวม 84.31วินาที คะแนนเสีย 0 คะแนน
(เสียงซอ เลิศรัตนชัย/Elmo BB, ณฐพร ตรีรัตนชาติ/Kalindra)
เหรียญเงิน - ม.เกษตรศาสตร์ เวลารวม 84.78วินาที คะแนนเสีย 0 คะแนน
(ชุติกาญจน์ พ่วงทอง/Carl G, พิมลมาศ กิจชัยสวัสดิ์/Tesco)
เหรียญทองแดง - ม.บูรพา เวลารวม 123.07วินาที คะแนนเสีย 42 คะแนน
(สุพิชชา กาญจนวิสิษฐผล/El Bunny, วิรัช อินฉัตร/Al Pacino)

ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภทบุคคล
เหรียญทอง - ม.เกษตรศาสตร์ ชุติกาญจน์ พ่วงทอง/Carl G
เหรียญเงิน - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสียงซอ เลิศรัตนชัย/Elmo BB
เหรียญทองแดง - ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จารุพร ลิมปิชาติ/วินัย

Facebook-icon Tweeter-icon Googlep-icon