79e4d916-3bde-4ba7-9607-19b7fc788aa1
Facebook-icon Tweeter-icon Googlep-icon
http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/horsemove/image/534bf9e46fdf0f97ee000001/398f9346-81f6-47fb-829e-98934775f021.PNG
การแข่งขันขี่ม้ากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์"
7ca1f93b-1e82-421f-9291-45f151627e84
 
"มอดินแดงเกมส์"
เปลี่ยนวันแข่งขันเป็น
วันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557
ณ กองพันหทารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

GO TO MORDINDAENG GAMES FACEBOOK PAGE
 
การแข่งขัน “มอดินแดงเกมส์ ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด และคำขวัญ ของการแข่งขันที่ว่า “Mor Din Daeng, More Than Games” ซึ่งสื่อความหมายว่า สิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่จะได้รับมากกว่าเกมส์การแข่งขัน คือ ความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน สร้างความประทับใจต่อกันแม้การแข่งขันจะสิ้นสุดลงประกอบด้วยทัพนักกีฬามากกว่า 120 สถาบันอุดมศึกษา
 
สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกีฬาทั้งหมด 29 ชนิดกีฬา และ 1 กีฬาสาธิต 23 ชนิดกีฬาแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 ชนิดกีฬาแข่งขันในสนามเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ เช่น สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  2 ชนิดกีฬา แข่งขัน ณ กรุงเทพมหานครคือการแข่งขันยิงปืนที่สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันขี่ม้าที่กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ โดยคาดว่าจะมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 15,000 คน ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่เดิม และก่อสร้างใหม่ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
 
ในส่วนของกีฬาขี่ม้า ข้อมูลจากทางฝ่ายจัดการแข่งขันเเจ้งว่ามีนักกีฬาเข้าร่วมจาก 12 สถาบัน คือ 1.จุฬาลงกรณ์ 2.ธรรมศาตร์ 3. เอแบค 4.บูรพา 5.กรุงเทพ 6.เชียงใหม่ 7.เกษตร 8.มหาสารคาม 9.มหิดล 10.แม่โจ้ 11.มศว. 12.ศิลปากร โดยทางกีฬามหาวิทยาลัยสามารถแจกเหรียญได้เฉพาะประเภทบุคคลเท่านั้น ส่วนในประเภททีมซึ่งมีจำนวนไม่ครบ 6 ทีมตามที่กำหนด ทางสมาคมขี่ม้าฯจะจัดการแข่งขันในประเภททีมให้แทน 
 
ข้อมูล จาก http://www.kku.ac.th/


โลโก้เป็นลายขิดอีสานตัดทอนพร้อมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอยู่ตรงกลาง
 
มาสคอตประจำการแข่งขันซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้กำหนดให้ดอกกัลปพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์นำโชคในการแข่งขัน
 
 
 
สำหรับการแข่งขันขี่ม้า กีฬามหาวิทยาลัย “มอดินแดงเกมส์” ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแข่งขันประจำปีของนักกีฬาในระดับอุดมศึกษาในระดับประเทศแล้ว ยังเป็นการคัดตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (11th World University Equestrian Championship) ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมือง Abu Dhabi ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2557  โดยการคัดตัวของนักกีฬาไทยจะมีการคัดตัวประเภทเดรสซาจในวันที่ 18 มกราคมและประเภทกระโดดในวันที่ 19 มกราคมซึ่งมีข้อแม้ว่านักกีฬาจะต้องทำการคัดตัวในทั้งสองประเภทกีฬา รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างครับสนามแข่งขันกระโดดที่ Abu Dhabi Equestrian Club


Related Links:

การแข่งขันขี่ม้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์"  Competition Schedule / Results / Photo Album

การแข่งขันขี่ม้ากีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 "สงขลานครินทร์ เกมส์" Results / Photo Album

 
 
Venue
The Royal Horse Guard Riding Club, Bangkok, Thailand
Date
17 Jan 2014
to
19 Jan 2014
Category
Jumping, News, Dressage
Facebook-icon Tweeter-icon Googlep-icon
Classes
class.pdf
pages
schedual1.pdf
pages
schedual2.pdf
pages
Result
result.pdf
pages
Summary
Fa343b74-5052-4008-ab1b-12a40be812c0


ผลการแข่งขันขี่ม้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์"

การแข่งขันศิลปการบังคับม้า 

ประเภทบุคคล
 
เหรียญทอง - นางสาวภัคจิรา ธงภักดิ์ / ม.มหิดล  71.88%
เหรียญเงิน - นางสาวภวิดา รุ่งเลิศเกรียงไกร / ม.เชียงใหม่ 67.11%
เหรียญทองแดง - นายศุภณัฐ วรรณกุล /จุฬาลงกรณ์ 66.64%
 
 
ประเภททีม (ถ้วยรางวัลจากสมาคมขี่ม้าฯ)
 
รางวัลชนะเลิศ - จุฬาลงกรณ์  คะแนนรวม 852.00 คะแนน
(นายศุภณัฐ วรรณกุล, นางสาวกัญจนิกข์ ชุติมา)
รองชนะเลิศอันดับ 1 - ม.มหิดล คะแนนรวม 835.50 คะแนน
(นางสาวภัคจิรา ธงภักดิ์, นางสาวรัณย์ทิญา จิราพัชรธนานนท์, นางสาวเมศิณี อมรรัตนอนันต์)
รองชนะเลิศอันดับ 2 - ม.เชียงใหม่ คะแนนรวม 826.50 คะแนน
(นางสาวภวิดา รุ่งเลิศเกรียงไกร, นางสาวสุประวีณ์ แสงเอม)
 
 
การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
 
ประเภทบุคคล
 
เหรียญทอง - นางสาวจารุพร ลิมปิชาติ / ม.ศรินครินทร์วิโรฒ 
เหรียญเงิน - นางสาวชนิกานต์ พ่วงทอง / ม.เกษตรศาสตร์
เหรียญทองแดง - นายนำโชค จันต๊ะคาด / ม.แม่โจ้
 
ประเภททีม (ถ้วยรางวัลจากสมาคมขี่ม้าฯ)
 
รางวัลชนะเลิศ -  ม.เกษตรศาสตร์  คะแนนเสียรวม 8 คะแนน
(นางสาวชนิกานต์ พ่วงทอง, นายนรวิชญ์ วุทราพงษ์วัฒนา)
รองชนะเลิศอันดับ 1 - จุฬาลงกรณ์ คะแนนเสียรวม 12 คะแนน
(นางสาวฐิตาภา วรวรรณ ณ อยุธยา, นางสาว ณฐพร ตรีรัตนชาติ)
รองชนะเลิศอันดับ 2 - ม.มหิดล คะแนนเสียรวม 33 คะแนน
(นางสาวจิดา อาภากร ณ อยุธยา, นายสุจิต จิตทิชานนท์, นางสาวรัณย์ทิญา จิราพัชรธนานนท์)

 

*****
 
ผลการแข่งขันคัดตัวนักกีฬาขี่ม้าไทย เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้ามหาวิทยาลัยโลก ณ​ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์* 

*การแข่งขันกีฬาขี่ม้ามหาวิทยาลัยโลก ที่ อาบูดาบี จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยมีกำหนดการในวันที่ 25-28 มีนาคม 2557 นี้  สำหรับทีมไทย สมาคมขี่ม้าฯได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาขี่ม้า (3 คน + 1 สำรอง) จากการแข่งขันทั้งประเภทDressage และ Show Jumping โดยจะนับจากคะแนนเสียที่น้อยที่สุด 
  • อันดับที่ 1 นายเจสัน ยูจีน ไนท์
  • อันดับที่ 2 นางสาวมัณศิกา ปิยวิทยาการ
  • อันดับที่ 3 นางสาวณฐพร ตรีรัตนชาติ
  • อันดับที่ 4 นางสาวพรศรี ประจวบเหมาะ
Facebook-icon Tweeter-icon Googlep-icon